STOPEG
Experiments in Amsterdam and my story - Printable Version

+- STOPEG (https://www.stopeg.com/forum)
+-- Forum: STOPEG forums (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Post/update your personal story (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Experiments in Amsterdam and my story (/showthread.php?tid=36)Experiments in Amsterdam and my story - Revelation - August 02, 2012 16:23

Ik weet niet of jij dit nakijkt Peter maar ik wilde mijn verhaal wat beknopter en overzichtelijker plaatsen vandaar een nieuwe opzet.
Zo hoef ik ook niet overal stukjes te plaatsen maar kan ik verwijzen naar mijn stukje "Victim of gangstalking inAmsterdam".
Hoop dat je dat goed vind.

Groetjes,

Anton