STOPEG
NL (geanoniemiseerde) vertaling van een getuigenis van een mindcontrol-slachtoffer - Printable Version

+- STOPEG (https://www.stopeg.com/forum)
+-- Forum: STOPEG forums (https://www.stopeg.com/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Post/update your personal story (https://www.stopeg.com/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: NL (geanoniemiseerde) vertaling van een getuigenis van een mindcontrol-slachtoffer (/showthread.php?tid=161)NL (geanoniemiseerde) vertaling van een getuigenis van een mindcontrol-slachtoffer - Eheu - May 22, 2014

Deel 1 van 3 (aan het eind van het artikel doorklikken voor de volgende delen).

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/getuigenis_van_een_slachtoffer_van_-extreme-_mind_control_marteling_-_dl.1