STOPEG

Full Version: NL (geanoniemiseerde) vertaling van een getuigenis van een mindcontrol-slachtoffer
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Eheu

Deel 1 van 3 (aan het eind van het artikel doorklikken voor de volgende delen).

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/getuigenis_van_een_slachtoffer_van_-extreme-_mind_control_marteling_-_dl.1