STOPEG

Full Version: REVELATION
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik ben slachtoffer van een experiment in Nederland.
Ik zal de komende tijd met informatie komen over experimenten die wereldwijd uitgevoerd worden op mensen.
Deze zijn al jaren aan de gang maar worden voor het grote publiek geheim gehouden.


Anton Glass
http://meldpunt.webs.com/